Turystyka a środowisko

Turystyka a środowisko

W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę na to, jak wielki pozytywny wpływ turystyka ma na gospodarkę każdego kraju. Czy jednak możemy powiedzieć to samo na temat wpływu turystyki na środowisko? Oczywiście, że nie. Tutaj oczywiście powiemy, że turystyka wpływa niekorzystnie na środowisko. Głównie wynika to z faktu, że w miejscowościach, których turystyka jest na wysokim poziomie zwiększa się również ruch komunikacyjny. Jak wiemy spaliny samochodowe mają zgubny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto musimy patrzeć na to też z innej strony. Jeśli dana miejscowość cieszy się turystykom, to konieczne będzie wybudowanie dodatkowych miejsc noclegowych, oraz zapewnić będzie trzeba turystom więcej atrakcji. To powodować będzie zmniejszanie się naturalnej powierzchni ziemi – mniejsza ilość łąk, lasów, które będą musiały być wycięte by na danym terenie możliwe było wybudowanie hotelu. Również zwiększenie się liczby turystów powoduje, że nasila się hałas. Jest on niekorzystny ani dla zwierząt ani dla człowieka.