Turystyka religijna

Turystyka religijna

Wyróżnić możemy wiele rodzajów turystyki: zdrowotna, rozrywkowa, uzdrowiskowa, biznesowa, wypoczynkowa, agroturystyka. Oprócz tych jednak warto też wspomnieć o turystyce religijnej, która ma na celu odnowę swojego życia duchowego. Może mieć ona dwojaki charakter. W pierwszym przypadku będziemy mieć do czynienia ze zwiedzaniem miejsc święty, które są istotne dla wyznawców określonej wiary. Mogą być to zarówno podróże zagraniczne jak i po naszym kraju. Drugi typ turystyki religijnej związany jest z pielgrzymką. Może mieć ona kilka form, jednak największym zainteresowaniem cieszy się pielgrzymka piesza. Ten rodzaj ma bardzo duże walory dla duchowej sfery życia człowieka. Przede wszystkim pozwala nam na odnalezienie się we współczesnym świecie. Często ludzie wybierają się na pielgrzymkę by odpowiedzieć sobie na różne pytania, znaleźć wyjście z pewnych kłopotów. Pielgrzymka jako w pewien sposób podróż nie jest dużą inwestycją finansową, a za punkt kluczowy przyjęta jest oczywiście modlitwa.