Co składa się na termin „turystyka”

Co składa się na termin „turystyka”

Turystyka jest tak szerokim pojęciem, że postanowiono wprowadzić klasyfikację aby termin ten uporządkować i do odpowiednich kategorii zaszeregować sposoby jej uprawiania. Podstawowym rozumieniem pojęcia turystyka jest dobrowolne przemieszczanie się ludzi w celu zmiany miejsca pobytu, kultury, środowiska. Główne cele turystyki to zwiedzanie innych miejsc i wypoczynek, ale także istnieje turystyka zarobkowa, której założeniem jest praca w innym miejscu w celu poprawy egzystencji. Światowa Organizacja Turystyki wyłącza turystykę zarobkową ze składowych turystyki, ale potocznie ta nazwa funkcjonuje. Turystyka wpływa na regenerację psychiczną i fizyczną uczestnika wyjazdu, pozwala na odzyskanie sił witalnych. Jej nieodłącznymi, podstawowymi elementami są noclegi, usługi gastronomiczne i środki transportu. Możemy wyodrębnić kilkadziesiąt rodzajów turystyki – ze względu na środek transportu, na docelowe miejsce pobytu, na charakter pobytu, na motyw przewodni podróży, który stanowi podstawowe kryterium podziału.I tak, mamy turystykę poznawczą, biznesową, religijną, wypoczynkową, zdrowotną, kwalifikowaną. A z kolei każda podgrupa dzieli się na kolejne kilka lub kilkanaście rodzajów w zależności od klasyfikacji grupy turystycznej. Co jakiś czas pojawiają się nowe klasyfikacje podróży turystycznych, ponieważ wciąż pojawia się zapotrzebowanie na nowe formy spędzania czasu. Nawet pojęcie podróży sentymentalnej wpisało się już w oficjalną klasyfikację turystyki.