Indywidualne cechy gospodarstw agroturystycznych

Indywidualne cechy gospodarstw agroturystycznych

Agroturystyka jest specyficzną formą wypoczynku związaną rolnictwem i wsią. Mimo, że nazwa jest jedna, to charakter poszczególnych gospodarstw wynika z typu gospodarstwa i są niepowtarzalne. Na niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele rzeczy, na przykład infrastruktura, środowisko przyrodniczy czy indywidualne cechy osobowościowe prowadzących gospodarstwo gospodarzy. Taki rodzaj wypoczynku zaczął powstawać na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Gospodarstwa agroturystyczne są zlokalizowane wszędzie, jednak niektóre z nich mają to szczęście, aby się zlokalizować na terenie obszarów cennych przyrodniczo, na przykład w parkach krajobrazowych czy ich otulinach. W takim przypadku takie gospodarstwa reklamują się jako ekoturystyczne, czyli to znaczy, że mają dodatkowe cenne atrybuty, które ściągają turystów, którzy cenią takie miejsca. Agroturystyka kojarzy się z zapachami wsi, czyli zapachem siana czy mlekiem prosto od krowy i pianiem koguta o świcie i te właśnie przymioty wsi przyciągają część agroturystów. Jednak jest tez druga grupa turystów, którzy na wsi szukają jedynie ciszy i spokoju oraz kameralnej atmosfery a pozostałe aspekty wiejskiego życia nie są dla nich atrakcyjne. Tak, więc turyści odpoczywający na wsi mają bardzo różne oczekiwania i szukają takich gospodarstw, które są w stanie je zaspokoić.