Jak zostać kwalifikowanym organizatorem turystyki

Jak zostać kwalifikowanym organizatorem turystyki

Podróże tak mocno zakorzeniły się w naszym życiu, że wciąż marzymy o kolejnych.Ilość turystów z roku na rok wzrasta, poprzez usprawnianie komunikacji lotniczej, lądowej, wodnej świat staje się coraz łatwiejszy i dostępniejszy dla turystyki. Nie brakuje także osób, które chcą swoją karierę zawodową połączyć z podróżami i turystyką. Jest to możliwe poprzez skorzystanie z jednej z wielu ofert studiów na kierunkach hotelarstwo, turystyka i rekreacja. Wiele wyższych szkół wyższych oferuje przyszłym studentom uzyskanie dyplomu organizatora turystyki i rekreacji, animacji wolnego czasu, hotelarza. Dyplom daje szerokie możliwości, ponieważ legitymując się nim można podjąć pracę w obsłudze ruchu turystycznego, hotelarstwie lub w wielu instytucjach i urzędach zajmujących się organizacją i upowszechnianiem turystyki i rekreacji. Wymagana znajomość języka obcego umożliwia podjęcie pracy w innych krajach oraz na turystycznych promach. Można więc w tym przypadku połączyć przyjemność odbywania licznych podróży z otrzymywaniem comiesięcznej pensji. Przed młodymi organizatorami turystyki świat stoi otworem. Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w najlepszych ośrodkach turystycznych i podpatrzenia, jak pracują najlepsi. Jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że przygotowania podróży dla turystów nie wymagają wielkiej pracy i kwalifikacji. Dziś, w świetle obowiązujących różnych przepisów prawnych już nie wydaje się to takie proste.