Początki turystyki

Początki turystyki

Na pewno osoby, które żyją w tych czasach nie mają pojęcia jak wyglądały początki turystyki i gdzie można znaleźć ich początek. Tak naprawdę to z turystyką mamy do czynienia już od czasów najdawniejszych. Już starożytni Egipcjanie udawali się poza obszar swojej miejscowości w celach turystycznych. Ich podróże w tamtych czasach miały głównie na celu zwiedzanie piramid. Głównie były to wyprawy religijne, które związane były z religijnymi kultami. Często takie wyprawy stanowiły asumpt do poszerzania danej wiary. Nie tylko Egipcjanie podróżowali w celach religijnych ale również i Grecy. Grecy jednak uważani są też za początek turystyki biznesowej. To w Grecji w bardzo szybkim tempie rozwijał się handel, a więc i za tym rozwinęły się podróże biznesowe. Obecnie jeśli chodzi o podróżowanie religijne, to są to wszelkiego rodzaju pielgrzymki. Można wybrać się na pielgrzymkę do Watykanu, na pielgrzymkę pieszą, rowerową. Wiele osób w tych czasach ceni sobie swoją wiarę, dlatego też udaje się na pielgrzymki, które są organizowane przez daną parafię, czy diecezję.