Turystyka

Turystyka

Turystyka jest to definicja bardzo szeroka, która była przez wiele lat tworzona. Pierwsza pojawiła się już w 1937 roku. Każdy człowiek jest w stanie samodzielnie zdefiniować turystykę jednak obowiązująca brzmi następująco: jest to zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, która związana jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska, rytmu życia. Turystykę można podzielić na wiele rodzajów, a takim podstawowym kryterium jest oczywiście podział ze względu na motyw podróży. Wyróżniamy więc następujące rodzaje turystyki: poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana, zdrowotna, biznesowa, religijna. Największym zainteresowaniem cieszy się turystyka poznawcza, wypoczynkowa oraz zdrowotna. W ostatnim czasie w szczególności turystyka zdrowotna zyskała wielką popularność. Chodzi tutaj głównie o osoby wybierające się do sanatorium, czy też do miejsc gdzie głównym celem jest nabranie sił do życia. Każda z tych form turystyki dzieli się jeszcze na poszczególne rodzaje, jednak w artykule tym nie jesteśmy w stanie o nich powiedzieć.