Turystyka przyrodnicza

Turystyka przyrodnicza

Turystykę dzielimy na wiele rodzajów, i jedną z nich jest turystyka poznawcza. To do jej rodzaju zalicza się turystykę przyrodniczą, na którą warto jest zwrócić uwagę. Jak sama nazwa wskazuje taka turystyka ma na celu poznawanie danego miejsca, lub kraju w Polsce bądź zagranicą. Wyjaśniliśmy na czym polega turystyka poznawcza, czyli na poznawaniu, a w artykule tym należy zwrócić w szczególności na turystykę przyrodniczą. Ona ma głównie za zadanie odwiedzanie parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody. Poznawać będziemy nie tylko rośliny, i zwierzęta, ale również zaznajomimy się ze zjawiskami geologicznymi danego terenu, jego środowiskiem, oraz wodami. Szeroko rozumiana obserwacja zwierząt inaczej nazywana jest birdwatching. Ma ona na celu poznawanie życia ptaków. Elementem takiej turystyki jest turystyka krajoznawcza. W szkole bardzo często organizowane są wycieczki. Całymi grupami podróżuje się w różne bardzo ciekawe zakątki ich miejsca zamieszkania, lub tez znajdujące się Bilsko miejsca zamieszkania.