Ubezpieczenie podróży turystycznych

Ubezpieczenie podróży turystycznych

Ubezpieczenie podczas podróży może okazać się niezbędne oraz bardzo istotne. Warto zatem zadbać o posiadanie takich dokumentów przed rozpoczęciem naszych wakacyjnych eskapad. Dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnego ubezpieczenia będą wymagane od nas zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Podczas krajowych pobytów wystarczy RMUA. Jest to informacja o pracodawcy o objęciu ubezpieczeniem w danym okresie czasu. Powinniśmy otrzymywać ją co miesiąc, aczkolwiek możemy też zwrócić się do odpowiedniego pracownika z prośbą o przygotowanie takiego dokumentu. Według ustawy brak posiadania RMUA nie powinien skutkować odmową udzielenia pomocy, ponieważ mamy również możliwość dostarczenia niezbędnych formalności w ciągu 7 dni od dnia udzielenia pomocy, aczkolwiek większość placówek medycznych nie przestrzega wymienionej zasady i odmawia prawa do opieki medycznej osobom bez takiej informacji. W przypadku wyjazdów zagranicznych mamy dwie drogi rozwiązania problemu. Po pierwsze możemy zaopatrzyć się w kartę ubezpieczenia zagranicznego wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni na terenie Polski, to taka karta zostanie nam wydana bezpłatnie po wypełnieniu odpowiedniego wniosku w siedzibie placówki. Jeśli jednak nie możemy skorzystać z darmowego ubezpieczenia NFZ, to otworem stoją nam biura podróży oferujące ubezpieczenia turystyczne prywatne. W zależności od wybranej opcji otrzymamy odpowiednie dokumenty i zobowiązani zostaniemy do dokonania konkretnej płatności.