Unia Europejska z pomocą agroturystyce

Unia Europejska z pomocą agroturystyce

Zazwyczaj słyszymy o dotacjach z Unii Europejskiej na jakieś ogromne przedsięwzięcia. Często upolitycznione, takie, gdzie wydaje nam się, że nie dotyczy nas to w ogóle. Bardzo w tym temacie się jednak mylimy. Bowiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można otrzymać sporo pieniędzy na otwarcie działalności agroturystycznej. Może nie wystarczy na wszystko, ale na pewno sporą część wydatków pokryje, a takie gospodarstwo szybko zaczyna przynosić korzyści. Aby otrzymać dofinansowanie na agroturystykę, trzeba, jak w każdym przypadku starania się o dofinansowanie, napisać biznesplan. Wcześniej jeszcze należy zobaczyć, czy możemy uczestniczyć w tym programie, to znaczy czy akurat do naszego regionu Polski skierowany jest ten program. Czasami bywa tak, że o dotacje mogą się starać tylko mieszkańcy południowych terenów lub tylko wschodnich terenów Polski. Jeśli napiszemy dobry biznesplan i wniosek a program skierowany jest do naszych terenów Polski, wtedy musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeśli nasz pomysł spodobał się komisji, to przechodzimy dalej, jeśli nie, to odpadamy. Wniosek sprawdzany jest pod każdym kątek. Najpierw pod kątem formalnym, czy wszystkie załączniki zostały dołączone. Na samym końcu pod kątem merytorycznym. Na samym końcu podpisujemy umowę o dofinansowanie otwarcia naszego gospodarstwa agroturystycznego. Podpisana umowa niestety nie gwarantuje nam jeszcze wypłaty środków.