Wyjazdy turystyczne w edukacji szkolnej

Wyjazdy turystyczne w edukacji szkolnej

Szereg zabiegów edukacyjnych, jakie podejmowane są przez różne instytucje edukacyjne, obejmuje także organizowanie różnorodnych wyjazdów szkolnych. Biorą w nich udział całe klasy uczniów albo tworzona jest grupa ze wszystkich uczniów danej szkoły. Wycieczki szkolne to najbardziej lubiana forma aktywności umysłowej dzieci oraz zabezpieczania ich naturalnej ciekawości poznawczej. Nauczyciele często sięgają do takich możliwości chcąc uatrakcyjnić przekazywaną, podczas zajęć merytorycznych, wiedzę. W ramach edukacji szkolnej, każde organizowane wyjazdy, muszą być związane tematycznie z konkretnymi zagadnieniami programowymi. Możemy podróżować po kraju, ale także korzystać z zagranicznych ofert wyjazdowych. Uargumentowaniem celowości wyjazdy zajmuje się nauczyciel wychowawca pozostający w posiadaniu konkretnego programu nauczania. Wszelkie dokumenty wyjazdowe łącznie z całym harmonogramem wycieczki muszą zostać przekazane dyrektorowi placówki, który odpowiada za zatwierdzenie danego pomysłu. Do jego obowiązków należy weryfikacja zasadności przedsięwzięcia oraz sprawdzenie wszystkich szczegółów omawianej podróży. Każdorazowy wyjazd uczniów stanowi również utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu szkoły, dlatego wycieczki nie mogą być zbyt długie. Przeważnie trwają 2/3 dni robocze. Opiekunami wyjeżdżających wychowanków są poszczególni nauczyciele, co wymusza na dyrektorach zabezpieczenie lekcji pedagogów przebywających poza terenem szkoły.