Agroturystyka w Polsce

Agroturystyka w Polsce

Agroturystyka rozwinęła się w naszym kraju dopiero w latach 90-tych minionego wieku. Nie oznacza to jednak, że za datę powstania można przyjąć właśnie lata 90-te XX wieku. O takiej formie turystyki możemy mówić już nawet w XIX wieku. Tak zwane wyjazdy na „letnisko” były właśnie formą współczesnej agroturystyki. Także pierwsze wyjazdy do Zakopanego, które w XIX wieku propagował Tytus Chałubiński można nazwać „agroturystyką”. Formą agroturystyki były także organizowane od pierwszych lat powojennych aż do lat 80-tych XX wieku „wczasy pod gruszą”. Agroturystyka rozwija się dzisiaj praktycznie we wszystkich regionach naszego kraju, z tym jednak, że rozwój ten w różnych regionach przebiega bardziej lub mniej intensywnie. Szczególnie intensywnie agroturystyka rozwija się w regionach, które są atrakcyjnie turystycznie. Zainteresowaniem turystów cieszy się Roztocze, Mazury, Suwalszczyzna, Podkarpacie, czy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Nie oznacza to, że zainteresowaniem agroturystyką w innych regionach kraju nie istnieje. Turyści chętnie wybierają na wypoczynek gospodarstwa agroturystyczne, które usytuowane są na obszarach atrakcyjnych pod względem krajoznawczym, czyli takie, w których bierny wypoczynek można połączyć ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, bogatych w zabytki, czy osobliwości świata przyrody. Chętnie wybierane są także miejsca z liczną siecią znakowanych szlaków pieszych lub rowerowych.