Cele turystyki wiejskiej

Cele turystyki wiejskiej

Agroturystyka to nie tylko dom i wieś, agroturystyka powinna spełniać pewne cele i funkcje, ponieważ głównym celem była promocja wsi, która przez rozwój technologii i pęd za pieniędzmi, urbanistykę spadła na dalszy plan. No i właśnie wśród takich celów agroturystyki wyróżniamy cele ekonomiczne, które mają na celu zapobiegania wyludnieniu wsi, ale również i miejscowości górskich. Jednym z powodów powstania agroturystyki była chęć zyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi, w związku z tym z pewnością celem agroturystyki jest zarobkowość. Obecnie agroturystyka ma na celu szerzenie zdrowego trybu życia wśród ludności miejscowej, która żyjąc w biegu nie ma czasu na docenienie ani swojego zdrowia, ani natury, w związku z tym agroturystyka promuje również produkty rolne i te pochodzenia zwierzęcego. Agroturystyka powinna również szerzyć kulturę i tradycję regionu, dbać o stan zabytków, starych, wiejskich chat, dawnych urządzeń rolnych, dzięki zachowaniu tego typu dóbr kulturowych powstają skansenu, które przyciągają do siebie osoby zaintrygowane dawnym życiem na wsi. Agroturystyka to również ekoturystyka, jej celem jest promowanie ekologicznego trybu życia, chronienie środowiska i przy okazji tego wszystkiego angażowanie w to swoich gości, którzy mieszkając w dużych miastach nie zwracają uwagi, iż również przyczyniają się do szkodzenia środowisku, chociażby przez niesortowanie śmieci.