Jakie są rodzaje agroturystyki

Jakie są rodzaje agroturystyki

Na obszarach wiejskich rozwija się ciągle agroturystyka. Agroturystyka swoje początki rozpoczynała od tego, że czynny rolnik w ramach dodatkowego zarobku wynajmował letnikom pokoje. Bardzo chętnie rodziny z dziećmi wybierały ten sposób wypoczynku letniego, ze względu na cenę, to były najtańsze wakacje. Oraz fakt odpoczynku z dziećmi na świeżym wiejskim powietrzu z dala od zgiełku miejscowości wypoczynkowych. W zakres takiego odpoczynku wchodziło również smaczne wiejskie jedzenie z produktów z własnego gospodarstwa. Również teraz rolnicy nadal poza główną działalnością wynajmują pokoje i jest to nadal dodatkowy dochód, nie jest to podstawowa forma zarobkowania. Innego rodzaju agroturystyką jest taka, którą prowadzą mieszkańcy wsi, którzy jednak nie mają gospodarstwa rolnego, ale mają inny zawód, mogą być na przykład leśnikami czy nauczycielami, albo też nie mają konkretnego zawodu, jedynie mieszkają na wsi i tam starają się zarobkować. W takim przypadku jest to już działalność gospodarcza a nie dodatkowy zarobek. Jest tez możliwy odpoczynek w gospodarstwie ekoturystycznym, czyli takim, w którym rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne, czyli turyści, przeważnie są to turyści zagraniczni odpoczywają w bardzo zdrowym otoczeniu, pozbawionym chemii. Jeszcze innym sposobem na agroturystykę jest prowadzenie takiej działalności na obrzeżach gmin uzdrowiskowych.