Rozwój obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich

Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce obejmuje wiele działań mających prowadzić do zwiększenia wielofunkcyjności wsi, podniesienia dochodów jej mieszkańców i ogólnego rozwoju na tych obszarach. Możemy skorzystać z nich jeśli na przykład zamierzamy prowadzić gospodarstwo agroturystyczne lub je rozwijać, bowiem rozwój agroturystyki mieści się często w ramach tych strategii i umożliwia otrzymanie dofinansowania na inwestycje. W wielu gminach całej Polski aktywnie prowadzone są działania zmierzające w tym kierunku. Jednym z nich jest wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Na czym one polegają, kogo mają wspomagać i jak z nich skorzystać? Przede wszystkim działania te mają na celu wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ich ramach wykwalifikowani pracownicy gminy wspomagają mieszkańców wsi w przygotowaniu projektów i składania wniosków o dofinansowania. Dzięki takim działaniom wnioskodawcy mogą skorzystać z unijnych dotacji na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (na przykład założenie gospodarstwa agroturystycznego), tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz odnowa i rozwój wsi. Obok pełnego wsparcia w tworzeniu projektu (biznes plan, rozliczenie kosztów, plan strategii rozwoju) beneficjenci mogą liczyć na bezpłatne szkolenia dotyczące projektów współpracy czy zasad ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.