Rynek turystyczny na terytorium Polski

Rynek turystyczny na terytorium Polski

Polska przez długie lata historii pozostawała krajem niesamodzielnym oraz odciętym od reszty świata. Znacznie zmieniło to mentalność społeczeństwa polskiego. Nie mieli oni dostępu do możliwości wyjazdu poza granice kraju więc nawet nie myśleli o takich rozwiązaniach. Okoliczności polityczne oraz uwarunkowania funkcjonalne kraju uniemożliwiły zatem rozwój branży turystycznej w Polsce na wiele lat. Nawet po odzyskaniu niepodległości oraz swobody poruszania się większość społeczeństwa skupiona była na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz odbudowywaniu dorobków i majątków rodzinnych, co odsuwało myślenie podróżnicze na zdecydowanie dalszy plan. Pierwsze wyjazdy zagraniczne miały na celu jedynie pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Przewożono różnorodne towary, które pozostawały w posiadaniu wyjeżdżających oraz sprzedawano na zagranicznych targach i giełdach. Umożliwiało to przeżycie wielu rodzinom w kraju oraz zapewnienie środków na zakup niezbędnych artykułów. Branża typowo turystyczna rozpoczęła swój rozwój na terytorium Polski wiele lat po jej sukcesie poza jej granicami. Znacznie dłużej również potrwał jej rozwój oraz rozpowszechnienie takie formy spędzania wolnego czasu. Do dziś istnieje wiele przeszkód w korzystaniu z takich rozwiązań, choć obserwowalny jest znaczny wzrost zainteresowania turystycznego mieszkańców.