Ułatwienia turystyczne

Ułatwienia turystyczne

Moment wejście Polski do Unii Europejskiej stanowił przełomowy czas dla wszystkich podróżujących poza granice kraju. Dotychczasowe przepisy wyjazdowe uległy całkowitej modyfikacji. Zniesiono część wiz turystycznych oraz konieczność posiadania paszportu przy wyjazdach w ramach krajów zrzeszonych. Ułatwiło to znacznie procedury związane z organizacją wszelkiego rodzaju wyjazdów turystycznych. Procedury wizowe stanowiły znaczne obciążenie dla turystów. Ich uzyskanie wymagało złożenia szeregu wymaganych dokumentów, a niejednokrotnie potwierdzenia miejsca pobytu i zaproszeń znajomych lub rodziny. Ponadto wymagane były opłaty, które również nie należały do najmniejszych. Również konieczność legitymowania się paszportem nie zawsze była możliwa w przypadku pragnących wyjechać osób. owe dokumenty musiały być zmieniane co jakiś czas tak, aby zawarte w nich zdjęcia były jak najbardziej aktualne. Dotyczyło to szczególnie dzieci oraz młodzieży, którzy ulegali szeregu zmianom wizualnym związanym z dorastaniem. Zniesienie wymienionych warunków podróżowania spowodowało wzrost zainteresowania ofertami biur podróży, jak również wzmożonym ruchem samodzielnych podróżników.